Språkintroduktion | Gleerups

Språkintroduktion

Har du elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige? Det innebär förstås massor av nya möjligheter i undervisningen men också en del utmaningar för dig som lärare. Här får du tips på material som kan vara till hjälp i ert arbete tillsammans i klassrummet.

Aktuellt om undervisning för nyanlända
Digitala läromedel stort stöd för nyanlända elever

Sara Molin är lärare i svenska som andraspråk på Väsby Nya Gymnasium och bloggar om hur det är att använda digitala läromedel på språkintroduktionsprogrammet. Att kunna markera ord och få dem upplästa är guld värt för nyanlända elever skriver hon.

Sprint - nybörjare, textbok

Sprint - nybörjare Nyhet

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Tanken med Sprint nybörjare, textbok är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. Texterna finns i två svårighetsnivåer och kan anpassas individuellt till var eleven befinner sig i sin läsutveckling. 

Ryktet går och 9 andra noveller

Ryktet går och 9 andra noveller Nyhet

10 noveller för ungdomar med annat modersmål än svenska. Novellerna handlar om kärlek, konflikter och olika situationer med överraskande vändningar.

Ingång Sfi Studieväg 1 Textbok

Ingång till svenska språket Nyhet

Ingång är en läromedelsserie som fungerar utmärkt för elever som ska lära sig svenska på till exempel språkintroduktionsprogrammet. Det finns en textbok med tillhörande övningsbok och lärarhandledning med extramaterial. Vill du istället arbeta helt digitalt finns kompletta digitala läromedel som innehåller allt - texter, övningar och lärarhandledning.

Ingång Sfi Studieväg 2, digital, elevlic, 12 mån

Ingång som kompletta digitala läromedel Nyhet

I serien Ingång kan du välja att arbeta med kompletta digitala läromedel. Här finns exempelvis självrättande övningar och du som lärare kan följa elevernas arbete via den inbyggda resultatsidan i din digitala lärarversion. Läs mer om alla smarta möjligheter som Ingång, digitala läromedel erbjuder!

Läsglädje Ismail går till tandläkaren

Läsglädje Nyhet

Läsglädje är en serie med enkla lättlästa böcker för de som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagshändelser. Fotona och texterna ska inbjuda till samtal kring händelserna i böckerna. Längst bak i böckerna finns en ordlista och dialoger. Det finns även en ruta med pedagogiska tips till läraren.

Lyssna på svenska Hörförståelseövn för Sfi

Lyssna på svenska

Häfte med hörförståelseuppgifter för kopiering, hörmanus, facit och cd, avsett för kursdeltagare för elever som lär sig svenska.

Ny start 1 Arbetsbok

Ny start 1 Arbetsbok

Läsböcker för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa.

Salami och 13 andra noveller

Salami och 13 andra noveller

Novellsamling om relationer, möten och vardagliga situationer. Lättlästa korta texter med innehåll som passar ungdomar samt vuxna.

Reparationskurs Läsa Kop pärm

Reparationskurs

Flexibelt arbetsmaterial som hjälper dina elever att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Individanpassat och även lämpligt för introduktionsprogrammet, sva-klasser och GrVux.

Base Textbook 2:a uppl

Base

Förberedelse för gymnasiets engelskkurser. De nödvändiga kunskaperna byggs upp genom enkla, konkreta uppgifter och spännande texter.