Läromedel i svenska som andraspråk

Här hittar du basläromedel och bredvidmaterial i svenska som andraspråk för både gymnasiet och vuxenutbildningen.

Nå målenNyhet

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv. Den första boken täcker in ämnesplanen för delkurs 1 och 2 och andra boken täcker in delkurs 3 och 4.

Sätt full fart

Sätt full fart är ett allt-i-ett-material för Svenska 1-3 i svenska som andraspråk. Läroboken utgår ifrån färdigheterna i svenskämnet, och går utmärkt att använda som en handbok för att gå igenom enskilda moment.

Ryktet går och 9 andra noveller

10 noveller för ungdomar med annat modersmål än svenska. Novellerna handlar om kärlek, konflikter och olika situationer med överraskande vändningar.

LäsglädjeNyhet

Läsglädje är en serie lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagliga händelser där läsaren kan känna igen sig. I böckerna finns även ordlistor, dialoger och tips till dig som lärare.

Gymnasium och vuxenutbildning svenska som andraspråk