Läromedel i svenska för gymnasium

Gleerups har ett gediget utbud av material i svenska för gymnasieskola och vuxenutbildning. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för såväl studieförberedande som yrkesförberedande program.

Språket och berättelsen

En läromedelsserie i svenska som kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten. Välstrukturerad och genomarbetad! Serien finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst.

MetaforNyhet

Metafor är heltäckande läromedel i svenska för gymnasiet. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. Strukturen är tydlig vilket gör det lätt för både dig och dina elever att veta vad som tränas och vilka målen är i de olika avsnitten.

SprintNyhet

Sprint är en läromedelsserie framtagen för nyanlända ungdomar som läser språkintroduktion på introduktionsprogrammet. Här står texter i fokus. Det finns en tydlig struktur och stora möjligheter till nivåanpassning. Serien består av Sprint nybörjare, textbok och övningsbok samt Sprint avancerad, allt-i-ett-bok.

Ryktet går och 9 andra noveller

En novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Ett material som skapar diskussioner och eftertanke.

Insikter i svenska

Insikter i svenska är allt-i-ett-böcker med en tydlig struktur som passar för både yrkes- och högskoleförberedande program. Nyckelbegreppen, strukturen och övningarna lotsar eleverna genom kurserna och gör dem medvetna om vad de lärt sig.

Retorik 100 p

Här hittar du intressanta, inspirerande och konkreta råd för presentationer, argumentationer och tal. Teori och praktik blandas på ett utmärkt sätt.

Gymnasium och Vuxenutbildning Svenska