Läromedel för teknikprogrammet

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för gymnasieskolans teknikprogram.

Miljö- och energikunskap – ny upplagaNyhet

Miljö- och energikunskap ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller såväl miljö-, energi-, som resurshot och kopplar dessa mot ett brett spektrum av konstruktiva lösningar. I denna andra upplaga har både text och diagram uppdaterats för att spegla aktuella förhållanden inom miljö- och energiområdet.

Teknik 1

Teknik 1 är ett flexibelt läromedel som följer projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverkning. Olika tekniska moment förklaras från grunden och det viktiga samspelet mellan teknik, människa och samhälle analyseras.
 

Design 1

Att skapa god funktion kräver kunskaper inom tekniska områden som materiallära och ergonomi, och för att skapa en god form krävs kunskaper och färdigheter i estetiska ämnen som bild och konst. Större delen av boken Design 1 handlar därför om områden där teknik och estetik möts: om tekniskt möjligt formskapande i olika material, om skissteknik, färger och bilduttryck.