Läromedel för teknikprogrammet

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för gymnasieskolans teknikprogram.

Energiteknik 1 – ny upplagaNyhet

I denna andra upplaga av Energiteknik 1 finns bland annat fyra nyskrivna kapitel: Transport av elenergi – vårt elnät, Småskalig energiproduktion, Lagring av energi samt Riskhantering och arbetsmiljö. Dessa kapitel har lagts till för att ge boken en ytterligare bredd och fördjupning, i ett ämne i stor förändring.

Miljö- och energikunskap

Miljö- och energikunskap ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller såväl miljö-, energi-, som resurshot och kopplar dessa mot ett brett spektrum av konstruktiva lösningar. I denna andra upplaga har både text och diagram uppdaterats för att spegla aktuella förhållanden inom miljö- och energiområdet.

Elektronik och mikrodatorteknikNyhet

Elektronik och mikrodatorteknik är ett heltäckande digitalt läromedel som ger grundläggande kunskaper i ämnet och behandlar både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar, datorsimulering m.m.

Teknik 1

Teknik 1 är ett flexibelt läromedel som följer projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverkning. Olika tekniska moment förklaras från grunden och det viktiga samspelet mellan teknik, människa och samhälle analyseras.