Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2

Funktionsförmåga 1 och 2 – för vård- och omsorgsutbildningen

Läromedel för kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 inom vård- och omsorgsutbildning. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och digitalt läromedel.