Läromedel för nya vård- och omsorgsutbildningen

Här hittar du trycka och digitala läromedel anpassade efter de ämnes- och kursplaner som gäller från och med den 1 juli 2021. 

 

Tre anledningar att testa nya Gleerups vård och omsorg i din undervisning!

Gleerups vård och omsorg – vår viktigaste satsning någonsin

Alla som arbetar inom vård och omsorg är hjältar. Viktiga för att hela landet ska stå pall för pandemier, en åldrande befolkning och ett växande vårdbehov. Därför lanserar vi Gleerups vård och omsorg – nya läromedel för gymnasie- och vuxenutbildning helt enligt de nya ämnes- och kursplanerna. 

Här hittar du information om vad vi gör och vilka titlar som kommer att lanseras under våren och inför höstterminsstart 2021
 

Läromedel för vård- och omsorgsutbildningens nya kurser 1 juli 2021