Omvårdnad 1 och Omvårdnad 2

Omvårdnad – för vård- och omsorgsutbildningen

Läromedel för kurserna Omvårdnad 1 och Omvårdnad 2 på vård- och omsorgsutbildningen. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt lärarhandledning.