Psykologi 1

Psykologi 1 – för barn- och fritid och vård- och omsorg

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn som ges på både barn- och fritidsprogrammet och inom vård- och omsorgsutbildningen. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt lärarhandledning.