Vård och omsorg

Gleerups läromedel för vård- och omsorgsprogrammet är tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. De olika läromedlen följer en liknande struktur så att du enkelt kan hitta ett arbetssätt som fungerar för dig och fortsätta med det. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning, lärarwebb och ett komplett digitalt läromedel.

Läromedel för Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet

Gleerups läromedel för vård- och omsorgsprogrammet

  • Har ett enkelt och rättframt språk som tilltalar eleverna
  • Innehåller fallbeskrivningar som ger en verklighetsförankrad ingång till varje avsnitt
  • Har en tydlig struktur där varje avsnitt behandlar en eller flera punkter av det centrala innehållet
  • Sammanfattar tydligt de viktigaste delarna av varje avsnitt så att det blir lätt för eleverna att repetera
  • Innehåller en mängd frågor som uppmuntrar eleverna till att funderar och diskutera med varandra
  • Lyfter och förklarar ord och termer för att underlätta elevernas läsande, lärande och språkutveckling
  • Innehåller en rad instuderingsfrågor och övningar som leder eleverna till djupare inlärning är tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga.

Tryckt bok

Varje lärobok grundar sig på kursens centrala innehåll och varje kapitel är uppbyggt kring ett eller flera av det centrala innehållets punkter. Dessa synliggörs tydligt i början av varje kapitel så att både du och dina elever vet vad kapitlets syfte är. Löpande i boken finns frågor som uppmuntrar eleverna till att fundera och diskutera. I slutet av varje kapitel sammanfattas de viktigaste delarna och eleverna kan testa sig med instuderingsfrågor.

Lärarmaterial

Lärarmaterial till de olika läroböckerna finns i form av tryckt lärarhandledning och lärarwebb – välj det stöd som passar dig bäst! Oavsett vilket du väljer så får du tillgång till material som underlättar din undervisning.

Lärarstödet hjälper dig att variera din undervisning och innehåller lektionsplaneringar samt ger dig möjlighet att individualisera undervisningen. Här finns frågor till texterna, läsanvisningar, extraövningar, provförslag, lösningsförslag, bedömningsmatris, boktips, övningar för distansundervisning, lektionsförslag och mycket mer.

Väljer du lärarwebben får du även extramaterial såsom länklistor och digitala presentationer som du kan använda för att introducera eller sammanfatta ett avsnitt. 

Läs mer om Medicin 1+2, lärarwebb
Ett alternativ till den tryckta lärarhandledningen

Läs mer om Psykologi 1, lärarwebb
Ett alternativ till den tryckta lärarhandledningen

För dig som vill arbeta helt digitalt!

I de kompletta digitala läromedlen har du och dina elever allt, för respektive kurs, samlat på ett ställe. Här varvas texter med bilder, självrättande övningar och för vissa läromedel även filmklipp. Utöver det finns en mängd smarta funktioner som underlättar både inlärning och undervisning. 

STÖD MED DIGITALA LÄROMEDEL

På Sandvikens vuxenutbildning har digitala läromedel blivit ett stort stöd för elever med annat modersmål och för elever med särskilda behov.