Läromedel för vård- och omsorgsprogrammet

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Samtliga läromedel är uppbyggda enligt samma struktur där varje avsnitt bygger på en eller flera delar ut det centrala innehållet för kursen. Språket är tillgängligt och materialet uppmuntrar till både reflektion och diskussion. Se urval nedan, klicka dig vidare via menyn eller sök på kursnamn för hitta läromedel som är aktuella för just dig och dina elever.

Vård- och omsorgsarbete 2

I Vård- och omsorgsarbete 2 fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Läromedlet ger eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Medicin 1+2

Kurserna Medicin 1 och 2 är viktiga byggstenar i arbetet inom vård och omsorg och läromedlet Medicin 1+2 har blivit en favorit för både elever och lärare. Här finns ett tydligt upplägg som låter eleverna arbeta självständigt.

HemsjukvårdNyhet

Att vårda en patient i hemmet istället för på sjukhus eller annan vårdinrättning innebär en del speciella situationer för både patient och personal. För personalen har man sin arbetsplats i någon annans hem och som patient har man sitt eget hem som behandlingsplats. Hemsjukvård ställer därigenom höga krav på att personalen är flexibel, lyhörd och ansvarstagande för att kunna ge patienten den vård som behövs på ett respektfullt sätt. Läromedlet behandlar dessa svåra situationer.

ErgonomiNyhet

I Ergonomi finns ett tydligt upplägg där varje kapitel motsvarar en eller flera punkter ur kursens centrala innehåll. Språket är tillgängligt och vänder sig till eleven för att förklara och engagera. Aktivt lärande uppmuntras genom instuderingsfrågor, sammanfattning, reflektionsfrågor och fallbeskrivningar.

Pedagogisk inspiration

Digitala läromedel stort stöd på vård- och omsorgs-utbildningen

Det kan vara en utmaning för både elever och lärare att gå från ett traditionellt arbetssätt, med tryckta läroböcker, till att arbeta med digitala läromedel. För de som antar utmaningen finns mycket att vinna. På Sandvikens vuxenutbildning har man sett hur de digitala läromedlen blivit ett stort stöd för elever med annat modersmål och för elever med särskilda behov.

Gymnasium och Vuxenutbildning Vård och omsorg