Kommunicera mera – för sfi kurs B och C

Kommunicera mera

Kommunicera mera vänder sig främst till studenter som studerar sfi kurs B och C men kan även användas för kurs D. Läromedlet består av en lärarwebb och ett elevhäfte. Kommunicera mera tränar elevers kommunikativa förmågor och behandlar vardagliga teman.