Författare | Gleerups

Ann-Marie Ekengren

Ann-Marie Ekengren

Ann-Marie Ekengren är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot utrikespolitiskt beslutsfattande, med särskilt fokus på idéers och normers betydelse för svensk utrikespolitik, och mot medialiseringens betydelse för utrikespolitiken.