Författare | Gleerups

Annika  Taghizadeh Larsson

Annika Taghizadeh Larsson

Annika Taghizadeh Larsson är fil.dr och lektor vid Äldre och åldrande, Nationella institutet för forskning om äldre och aldrande (NISAL), Linköpings universitet.