Författare | Gleerups

Åsa Backlund

Åsa Backlund

Åsa Backlund är socionom och filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden handlar huvudsakligen om elevhälsa och skolsocialt arbete, samverkan skola–socialtjänst samt ensamkommande barn och ungdomar.