Författare | Gleerups

Åsa Källström Cater

Åsa Källström Cater

Åsa Källström Cater är socionom och FD i socialt arbete, Örebro universitet. Hon har barns perspektiv på föräldrars våld och utformningen av stöd till dessa barn som specialintresse.