Författare | Gleerups

Åsa Wettergren

Åsa Wettergren

Åsa Wettergren är lektor i sociologi vid Göteborgs universitet, där hon forskar och undervisar om sociala rörelser, migration och emotioner i organisationer.