Författare | Gleerups

Daniel  Hedlund

Daniel Hedlund

Daniel Hedlund är jurist och doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på vilka barnperspektiv som finns i myndighetsutövning mot ensamkommande barn som söker asyl. Daniel Hedlund har tidigare arbetat tre år som handläggare och tillförordnad beslutsfattare på Migrationsverket.