Författare | Gleerups

Eivor Carlsson

Eivor Carlsson

Eivor Carlsson är lärare med mångårig erfarenhet av invandrarelever. Hon har skrivit flera basserier i svenska och sva som passar i det interkulturella klassrummet.