Författare | Gleerups

Elsebeth Jensen

Elsebeth Jensen

 

Elsebeth Jensen blev färdig grundskollärare 1987, fil.kand. i pedagogik 1998 och fil.dr 2007. Hon har arbetat som grundskollärare och är sedan 1995 anställd vid lärarutbildningen i Århus, Professionshøjskolen VIA University College, där hon ansvarar för praktik och de pedagogiska ämnena.