Författare | Gleerups

Erica Righard

Erica Righard

Erica Righard är socionom och FD i socialt arbete. Hon är forskarassistent på Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola. Hon är även lektor på Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola. Hennes forskning handlar om olika aspekter av social ojämlikhet, internationell migration och det pluralistiska samhället.