Författare | Gleerups

Erik Mägi

Erik Mägi

Erik Mägi är jurist och har arbetat fackligt, med familjerätt och på antidiskrimineringsbyrå. Han undervisar i arbetsrätt på Göteborgs universitet och föreläser även om diskrimineringsrätt och familjerätt.