Författare | Gleerups

Erik Nilsson

Erik Nilsson

Författare är Erik Nilsson, adjunkt i samhällskunskap och historia, Söderköping. Han har skrivit många läromedel både för gymnasiet och högstadiet.