Författare | Gleerups

Eva Westergren

Eva Westergren

Eva Westergren är frilansande filmpedagog, föreläsare och skribent, med inriktning på lärarfortbildning och arbete med elever från lågstadiet till gymnasiet. Hon var tidigare anställd på FilmCentrum i Stockholm som projektledare för olika filmverksamheter.