Författare | Gleerups

Ewa Kalea Ekdahl

Ewa Kalea Ekdahl

Ewa Kalea Ekdahl är lärare och har många års erfarenhet av undervisning i årskurs F-6. Ewa Kalea har även skrivit andra läromedel i svenska och har lång erfarenhet av att utveckla läromedel.