Författare | Gleerups

Fredrik  Sandberg

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg är fil.dr. i pedagogik och postdoktor vid Linköpings universitet. Han forskar om medborgarskap och vuxenutbildning.