Författare | Gleerups

Geir Skeie

Geir Skeie

Geir Skeie är professor i religionsdidaktik vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (Cehum), Stockholms universitet och vid Universitetet i Stavanger, Norge.