Författare | Gleerups

Gert Mårtensson

Gert Mårtensson

Gert Mårtensson har mångårig erfarenhet som NO-författare och som kemilärare på grundskolor i Malmö.