Författare | Gleerups

Göran Bergström

Göran Bergström

Göran Bergström är universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har skrivit avhandling och artiklar inom utbildningspolitik samt en metodbok i text och diskursanalys.