Författare | Gleerups

Gun-Britt  Trydegård

Gun-Britt Trydegård

Gun-Britt Trydegård är fil dr i socialt arbete vid Stockholms universitet och har under lång tid forskat kring äldreomsorgens historia och nutida förändringar, chefs- och handläggarrollerna inom äldreomsorgen och omsorgsarbetarnas villkor i de nordiska länderna.