Författare | Gleerups

Hildur Kalman

Hildur Kalman

 

Hildur Kalman är docent i vetenskapsteori, fysioterapeut samt verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Hon har under många år också arbetat vid Umeå centrum för genusstudier. Hennes forskning och undervisning är inriktad på frågor om kunskap, kropp och genus samt metodologi och etik.