Författare | Gleerups

Iaa  Hedin

Iaa Hedin

Iaa Hedin är psykologi- och samhällskunskapslärare på Borgarskolan i Malmö, med många års erfarenhet av bland annat IB-programmet och ämnet psykologi.