Författare | Gleerups

Iann  Lundegård

Iann Lundegård

Iann Lundegård är universitetslektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. Han forskar om undervisning och lärande kring miljö och hållbar utveckling med speciellt fokus på frågor om demokrati och deliberation.