Författare | Gleerups

Ingela  Fredriksson

Ingela Fredriksson

Ingela Fredriksson är hälsoutvecklare och undervisar på Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet som utbildningskonsult. Under flera år har hon arbetat med människors hälsa, bland annat med rehabilitering och samverkan på Försäkringskassan.