Författare | Gleerups

Inger  C. Berndtsson

Inger C. Berndtsson

Inger C. Berndtsson är fil. dr i pedagogik och universitetslektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet, där hon bland annat undervisar på specialpedagog- och speciallärarprogrammen. Hennes forskningsintressen berör främst lärandets betydelse vid synnedsättning och blindhet för att hantera en förändrad livssituation och delaktighet i skola och samhälle. Hon arbetar också med metodologiska utmaningar inom livsvärldsansatsen. Inger har även utvecklat och arbetar med masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete både i Sverige och i Norden.