Författare | Gleerups

Jeppe Scott

Jeppe Scott

Jeppe Skott är verksam inom den danska lärarutbildningen. Jeppe Skott är även professor i matematikdidaktik vid Växjö universitet.