Författare | Gleerups

John  Boman

John Boman

John Boman är lektor i sociologi vid Linköpings universitet och undervisar i allmänsociologi. Hans forskningsintressen rör arbetslöshet och utanförskap.