Författare | Gleerups

Jon Pierre

Jon Pierre

 

Jon Pierre är professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskningsområden inkluderar governance, förvaltningspolitik och kommunal politik.