Författare | Gleerups

Lena Hübner

Lena Hübner

 

Lena Hübner är fil.dr i socialt arbete och verksam som forskare och universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.