Författare | Gleerups

Lina Ponnert

Lina Ponnert

Lina Ponnert är socionom, fil. dr i socialt arbete samt universitetslektor vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hennes forskning rör den sociala barn- och ungdomsvården och de organisationer som verkar i denna praktik. Specifika intresseområden är förhållandet mellan rättssystem och barnavård, samt bedömningsarbete och beslutsfattande. Hon undervisar främst i socialrätt på socionomprogrammet i Lund, men är även verksam som lärare på andra kurser.