Författare | Gleerups

Liv Vedeler

Liv Vedeler

 

Liv Vedeler är professor i specialpedagogik vid Universitetet i Oslo.