Författare | Gleerups

Marianne Döös

Marianne Döös

Marianne Döös är organisationspedagog och professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör organisatorisk utveckling samt erfarenhetslärandets individuella och gemensamma processer och villkor på arbetsplatser. Aktuella frågor gäller interaktion som bärare av kompetens samt alternativa former av ledarskap.