Författare | Gleerups

Mona Olshed

Mona Olshed

Mona Olshed är juris kandidat och universitetsadjunkt i juridik vid Malmö högskola och undervisar i juridik, främst på socionomprogrammet.