Författare | Gleerups

Petra Runström Nilsson

Petra Runström Nilsson

Petra Runström Nilsson bor och arbetar i Eskilstuna kommun. Hon började arbeta som klasslärare på låg- och mellanstadiet, men läste sedan specialpedagogutbildning med fördjupning i matematik och neuropsykiska funktionshinder. Sedan 2006 arbetar Petra som specialpedagog. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med elever med skolsvårigheter och anlitas även som föreläsare.