Författare | Gleerups

Pia Bülow

Pia Bülow

Pia Bülow är doktor i kommunikation och lektor i socialt arbete vid Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete på Hälsohögskolan i Jönköping. Hennes forskning handlar främst om samspel i institutionella kontexter och om hur mäniskor hanterar situationer av utsatthet och ifrågasatthet genom berättelser och berättande.