Författare | Gleerups

Tomas  Englund

Tomas Englund

Tomas Englund är professor emeritus vid Örebro universitet. Han leder forskningsmiljön Utbildning och demokrati och är en av redaktörerna för tidskriften Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.