Författare | Gleerups

Tommy Lundström

Tommy Lundström

Tommy Lundström är professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Han undervisar i och forskar om socialt arbete med barn och unga, socialtjänstens organisering och kunskapsbas samt evidensbaserat socialt arbete.