18 Apr 2012

Context - bakom kulisserna...

En film om hur man skapar man det bästa läromedlet i engelska! I filmen om vårt gy-läromedel Context får man tillsammans med författaren Tony Cutler veta hur man jobbade fram Context och de olika delarna och komponenter presenteras mer ingående. Titta på filmen om Context

Relaterade inlägg