– Det blir lättare att stimulera de skoltrötta eleverna

Stort grattis till vår pilotlärare Carola Fransson på Karl-Oskarskolan i Växjö som fått priset Årets Nätspridare 2014! Priset delades ut vid digitala kompetensdagen i Kronoberg. Varför får du priset Årets nätspridare 2014?
– Jag blev nominerad av min rektor till denna tävling främst för att jag varit mycket aktiv i arbetet med iPad på mellanstadiet. Jag har också suttit med i en grupp som tillsammans med Linnéuniversitetet arbetat fram material som kan bli en möjlig app inom matematik. 

Nomineringen är:
”Carola Fransson har med iPad, internet och Smartboard utvecklat en pedagogisk struktur för att väcka lusten till inlärning bland våra elever i årskurs 4 och 5. Hon är även involverad i projektet PLACES, initierat av forskare knutna till Linnéuniversitetet, där mobil teknik utnyttjas för att skapa applikationer som främjar barnens matematikinlärning.”

Vad ser du för fördelar med att jobba digitalt? 
– Det är lättare att få med elever som har svårigheter att läsa och skriva. Det blir lättare att stimulera de skoltrötta eleverna till att vara mer aktiva med interaktiva verktyg jämfört med att sitta med papper och penna. Det är även lättare att fånga upp de eleverna som behöver mer utmaningar.

Du är pilotlärare och jobbar med Gleerups interaktiva böcker, vilka funktioner i de interaktiva böckerna uppskattar du och dina elever mest? 
– Främst är det jättebra att det finns filmklipp och interaktiva uppgifter i varje kapitel. Det är även uppskattat att man lätt kan fördjupa sig på området genom att gå ut och söka vidare på de olika söksidorna som Gleerups erbjuder. Bra ordlistor och extra bra att ord i texten är länkade till ordlistan för en tydlig förklaring.

Lyssna på ett inslag i Sveriges Radio där Carola berättar mer om sina erfarenheter av interaktiva böcker där t ex elever med svårigheter kan lyssna på texten.

Läs mer om Gleerups pilotskolor.

 

 


 

 

 

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer!


Utforska Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som ger lärare och elever tillgång till alla ämnen för hela 4–9! Läs mer och prova gratis!

Läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel

Nyhet! Läsguide för gymnasiet

För att hjälpa eleverna att bli goda läsare och stödja deras läsförmåga finns nu en läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel. Sedan tidigare finns en läsguide tillgänglig i alla digitala läromedel för årskurs 4-9.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!