Fler och bättre digitala möjligheter än någonsin

Gleerups alla digitala lärverktyg är nu plattformsoberoende, mer användarvänliga och har en rad nya funktioner. Vad betyder det för våra användare, Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups?

– Gleerups digitala lärverktyg har uppdaterats till att vara mer tillgängliga och användarvänliga samt med en rad nya funktioner som talsyntes, kommunikationsmöjligheter, anteckningsfunktioner och plats för eget material med mera. Det betyder att både lärare och elever får helt nya möjligheter att göra personliga inställningar och anpassningar. Lärare kan dessutom följa varje elevs resultat, säger Marcus Ander.

– Den största vinsten är att alla digitala lärverktyg nu är plattformsoberoende och därmed fungerar på såväl dator, surfplatta som smartphone.

Tidigt ute
– Vi på Gleerups var tidigt ute när vi valde att satsa på en plattformsoberoende lösning från början när det gällde våra interaktiva böcker som är framtagna för den senaste tekniska standarden för webbpublicering, HTML 5, berättar Marcus Ander.

– Vi är mycket glada över att detta nu också gäller för våra övriga webbtjänster som framförallt används som ett tillägg till tryckta böcker av de kunder som ännu inte har en 1-1 lösning på sin skola eller som inte vill jobba med digitala läromedel helt fullt ut.

– På Gleerups jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra vårt digitala erbjudande. Vi gör det i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Vårt mål är att hjälpa lärare att forma en enklare vardag, spara värdefull tid och ge varje elev verktyg som inspirerar och motiverar, avslutar Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups.

Läs mer om Gleerups webbar
Läs mer om Gleerups interaktiva böcker
Prova valfritt digitalt lärverktyg gratis i 10 dagar

 

Hitta läromedel för just ditt område


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Högskola
 


Kom snabbt igång med dina digitala läromedel

Här hittar du allt stöd du behöver

Mer läromedel för mindre

Just nu hittar du många rabatterade läromedelspaket för hela grundskolan. 
Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla nyheter inför höstterminen!
Det nya stadsbidraget gäller för alla våra läromedelspaket.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Regeringen har pekat ut läromedel som en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och ambitionen är att alla elever ska få tillgång till bra läromedel genom ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!