Fria digitala läromedel på komvux – nytt grepp på Iris skolor

Iris Competens skolor är först i Stockholm stad med att erbjuda gratis digitala läromedel till sina komvuxelever. Iris Competens Liljeholmen är den nyaste av de tre skolorna i Stockholm, som bedriver vuxenutbildningar och SFI, svenska för invandrare. 
 

I augusti startade Iris Competens skola i Liljeholmen. Sedan tidigare finns skolor i Högdalen och i Vällingby i Stockholm och dessutom i Södertälje och Linköping. 

– Vi har valt att använda Gleerups digitala läromedel, initialt på alla våra stockholmsskolor. Dessutom planerar vi för en fortsättning på de andra vuxenheterna i övriga landet, säger Roger Jakobsson, verksamhetschef Vuxenutbildning/SFI.

Idag går cirka 400 elever i Iris Competens vuxenutbildning och runt 45 lärare är anställda. 

– Det som skiljer oss från andra komvuxskolor är att våra elever erbjuds gratis digitala läromedel. Hos oss har alla råd att studera! Tillsammans med en stark värdegrund innebär det att vi lättare kan realisera våra elevers drömmar att komma ut i arbete och integreras i samhället, säger Roger Jakobsson.

Ser flera mervärden 
Både lärare och elever är mycket positiva till att jobba med de digitala läromedlen. För komvuxeleverna är det naturligtvis en fördel att de inte behöver köpa sina läromedel. 

– Vi ser också flera mervärden. Förutom att vi erbjuder eleven läromedel utan kostnad så får vi ett system som tydliggör och skapar likvärdighet, dessutom enligt gällande skollag och förordningar.  Vi ser också att tillgången till ett digitalt läromedel i framkant gör att vi kan bygga på med distansundervisning, säger Roger Jakobsson.

Ökat efterfrågan på utbildningar
 Än så länge är Iris Competens den enda komvuxskola i Stockholm stad som kan som erbjuder fria digitala läromedel. 
 
– Säkert kommer fler skolor att följa efter men vi är först, vilket också bidragit till att öka efterfrågan på våra utbildningar, säger Roger Jakobsson.
 
Stöd för elever med särskilda behov
Roger Jakobsson berättar att de alltid arbetar utifrån elevens fokus på Iris Competens skolor.

– Det genomsyrar allt vi gör så eleven känner sig motiverad och utvecklas i den riktning eleven önskar. Vi följer nu utvecklingen på skolorna och vi ser även en fördel i Gleerups digitala läromedel för elever med särskilda behov tex läs-och skrivsvårigheter, avslutar Roger Jakobsson.


Testa du också! Nu kan du prova Gleerups digitala läromedel i hela 30 dagar. 

 

 

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer!


Utforska Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som ger lärare och elever tillgång till alla ämnen för hela 4–9! Läs mer och prova gratis!

Läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel

Nyhet! Läsguide för gymnasiet

För att hjälpa eleverna att bli goda läsare och stödja deras läsförmåga finns nu en läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel. Sedan tidigare finns en läsguide tillgänglig i alla digitala läromedel för årskurs 4-9.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!